Suzhou Head Office
Address:688 E. Suzhou Avenue, Suzhou industrial Park,
Suzhou, Jiangsu Province, China.
P.C:215028
Tel:86 512 6289 9600
Fax:86 512 6289 9779
Contact
Ms. Zhong
Tel:86 512 6280 5150
Fax:86 512 6289 9779
E-mail:meeting@necse.cn
Shanghai Office
Mr. Hu
Tel:86 21 3253 2568
E-mail:hujun@necse.cn
Beijing Office
Mr. He
Tel:86 10 5989 2048
E-mail:hejb@necse.cn